............... KAYMAKAMLIĞI İLÇE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA

(Şikayet edilen kişi/ler yada kurum/ların adı soyadı,unvanı,adresi (sorumluluk açısından birden fazla olabilir.)
ŞİKAYET EDEN
(Adı Soyadı)
ADRESİ VE TEL
(Yeni Adresi)
TÜKETİCİNİN BULUNDUĞU İLÇE
ŞİKAYET EDİLEN
ADRESİ
KONU Satın alınan malın ayıplı çıkması
BANKA HESAP NO
ALINAN BEDEL (YTL)
HUKUKİ SEBEPLER Kredi Kartı Hesap Özeti
OLAYLAR Ayıplı mala konu olan olay yaşadığınız hadiseler net, fazla ayrıntıdan uzak ama olayı tam olarak ifade etmelidir. .Örnek (../.../2004 tarihinde .... mağazasından ....TL. sı ücretle .....marka ürünün satın aldım. Normal kullanmaya başladım. Bir süre sonra ..... marka ürünü ... /... / 2004 tarihinde arızalandı. (1, 2, 3, şeklinde Madde madde anlatmanızı öneririz.)
NETİCE VE TALEP Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle alınan bedelin tarafıma iade edilmesini arz ve talep ederim.
ŞİKAYET KANALI Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti

Hangi İşletim Sistemini Kullanıyorsunuz?

Windows 95/98
Windows ME
Windows NT/2000
LİNUX