............... KAYMAKAMLIĞI İLÇE TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ BAŞKANLIĞINA
ŞİKAYET EDEN(Adı Soyadı)
ADRESİ VE TEL
TÜKETİCİNİN BULUNDUĞU İLÇE
ŞİKAYET EDİLEN
ADRESİ
KONU Yıılık Kart Bedelinin İadesi
BANKA HESAP NO
EKSTRE TARİHİ
(öRN: 01/01/2008)
ALINAN BEDEL (YTL)
HUKUKİ SEBEPLER
Kredi Kartı Hesap Özeti

OLAYLAR tarihinde Bankasından tarafıma gelen hesap özetinde YTL lilk bir bedel alnmıştır. Bu bedel tarafımdan haksız ve hukuksuz olarak istenmiştir.

Şöyle ki; Tüketicinin Krounması Hakkındaki Kanunu Sözleşmedeki Haksız Şartlar başlığı ile verilen 6. Maddesinde; Satıcı veya sağlayıcının tüketiciyle müzakere etmeden, tek taraflı olarak sözleşmeye koyduğu, ........

NETİCE VE TALEP Yukarıda izah ettiğimiz nedenlerle alınan bedelin tarafıma iade edilmesini arz ve talep ederim.

ŞİKAYET KANALI Tüketici Sorunları İlçe Hakem Heyeti