“alışveriş merkezleri raporu açıklandı” 15.12.2007

Alışveriş merkezleri raporunu bir basın toplantısı ile kamuoyuna açıklayan Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER Genel Başkanı Ömer KESER, Hukuk Komitesi Başkanı Av. Faruk HANÇER ve Genel Sekreter Gülten ALTINTAŞ, “derneğimiz tarafından hazırlanan bu rapor alışveriş merkezlerinde tercih kullanan tüketiciler için adeta bir rehber niteliğindedir” dedi.

Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER yöneticileri basın toplantısında konuyla ilgili şu açıklamaları yapmıştır.

Tatil günlerinde ve özellikle kış mevsimlerinde büyük alışveriş merkezlerini tercih eden tüketiciler çeşitli konularda mağduriyetler yaşadıklarını zaman zaman derneğimize şikâyet olarak ulaştırmaktadır. Binlerce metrekare alana kurulmuş içersinde; market, mağaza, spor ve dinlenme alanları, restaurant,  sinema, eğlence merkezleri vb. birçok mal ve hizmeti bir arada bulabilen tüketiciler, günün büyük bir bölümünü bu yerlerde aileleri ile birlikte geçirebilmektedir.

Derneğimizin Şikâyet Komitesi’ne çeşitli tarihlerde başvuruda bulunan tüketiciler, büyük alışveriş merkezleri konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ifade etmektedir.

05 Temmuz 1986 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen Evrensel Tüketici Hakları’ndan “Bilgi Edinme Hakkı” tüketicilerin mal ve hizmet alırken doğru karar vermeye yardımcı olacak bilgilerin edinmesi” olarak tarif edilmektedir.

Bu nedenle, Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER, tüketicilerden gelen talep ve öneriler doğrultusunda İstanbul’da bulunan 23 büyük alışveriş merkezi üzerinde bir araştırma yaparak sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER, önceden belirlenen 23 adet alışveriş merkezinin resmi internet sitelerinde yayınlanan elektronik mektup adreslerine 14 Kasım 2007 ve 16 Kasım 2007 tarihlerinde iki adet mektup, yine bu merkezlerin internet sitelerinde yayınlanan faks  numaralarına  21 Kasım 2007 tarihinde Genel Sekreterimiz Gülten ALTINTAŞ imzasını taşıyan resmi bir yazısı göndererek bazı sorulara cevap istemiştir.

Söz konusu yazımızda alışveriş merkezlerine aşağıdaki şu sorular yöneltilmiştir;

1)     Alışveriş merkezinde otopark var mıdır? Ücret alınmakta mıdır? Alınıyor ise hangi saatler için ne kadar ücret talep edilmektedir?

2)     Alışveriş merkezinde engelliler için WC bulunmakta mıdır?

3)     Alışveriş merkezinde ibadet için yer bulunmakta mıdır?

4)     Alışveriş merkezinde sağlık kabini ve sağlık ekibi bulunmakta mıdır?

5)     Alışveriş merkezinde annelere özel bebek emzirme ve bakımı için ayrı bir yer bulunmakta mıdır?

 

Bu girişimlerimiz neticesinde bazı alışveriş merkezleri yazımıza cevap verirken bazı alışveriş merkezleri ise herhangi bir yanıt vermeyi tercih etmemiştir. Öncelikle, tüketiciler adına çalışma yapan Derneğimiz TÜ-MER’e cevap veren alışveriş merkezlerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Fakat tüm girişimlerimize rağmen sivil toplumun sesine kulak vermeyerek istediğimiz bilgileri paylaşmayan alışveriş merkezlerini de kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz.

CEVAP VEREN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

FLYINN, PROFİLO AVM, TEPENATİLUS, İSTİNYEPARK, METRO AG, KALECENTER, IKEA    B.PAŞA

CEVAP VERMEYEN ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ

AKMERKEZ, ATRIUM, AY MERKEZ, BAUHAUS-B.PAŞA, BAUHAUS-K.YATAĞI, CAPITOL,

CAROUSEL, CARREFOUR-B.PAŞA, CARREFOUR-M.TEPE, CEVAHİR, GALLERIA, KANYON

MAXİ-MARKET, METROCITY, OLIVIUM, PRAKTIKER-İST.

Otoparklardan haksız ücret talep ediliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKOME’nin, 30 Ocak’ta İstanbul genelindeki alışveriş ve ticaret merkezlerinin otoparklarında ilk üç saatin ücretsiz olmasına ilişkin kararına rağmen yaptığımız araştırmada; AKMERKEZ ve CEVAHİR Alışveriş Merkezleri 5 YTL ücret alırken, CAPITOL 2 saatten sonra, ATRIUM, KANYON, METROCITY ve OLIVIUM Alışveriş Merkezleri ise tüketicilerden 1 saatten sonra ücret talep etmektedir. Yine CAROUSEL Alışveriş Merkezi fiş veya fatura ibraz eden tüketicilerden otopark ücreti talep etmemektedir. Diğer alışveriş merkezlerinin otoparkları ise ücretsizdir. Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER, bu tabloya göre tüketiciden UKOME kararına rağmen ücret talep eden alışveriş merkezlerini bir yazı ile ilgili makamlara bildirerek yapılan işlemlerin takipçisi olacaktır.

Engelli tüketici unutulmamış?

Raporun 2. sorusunda alışveriş merkezlerine engelli WC’si olup olmadığı sorulmuş, yapılan araştırma neticesinde sadece AY MERKEZ ve PRAKTİKER İST.  Alışveriş Merkezlerinde engelli WC’si olmadığı tespit edilmiştir.  Genel itibariyle tüm alışveriş merkezlerinde engelli tüketicilerin unutulmamış olması memnuniyet vericidir. 

Tüketiciler ibadethane istiyor.

Günün büyük bir bölümünü alışveriş merkezlerinde geçirmek durumda kalan tüketiciler tercih ettikleri alışveriş merkezlerinde günlük ibadetlerini yapabilmek için ayrı bir bölüm ayrılmadığı noktasında şikâyetlerini derneğimize zaman zaman ulaştırmaktadır. Yaptığımız araştırmada; AY MERKEZ,  CEVAHİR, FLYINN, GALLERIA, İSTİNYEPARK, KALECENTER, MAXİ-MARKET, METRO GROUP AG, METROCITY, OLIVIUM, PROFİLO AVM ve  TEPENAUTILUS Alışveriş Merkezlerinde ibadet yerinin ayrılmış olduğu, AKMERKEZ, ATRIUM, B.PAŞA BAUHAUS, KOZYATAĞI BAUHAUS,  CAPITOL,  CAROUSEL, B.PAŞA CARREFOUR, MALTEPE CARREFOUR,  B.PAŞA IKEA, KANYON VE PRAKTIKER-İST. Alışveriş Merkezlerinde ise ibadet yerinin ayrılmamış olduğu tespit edilmiştir. Binlerce metrekare alana kurulmuş olan isimleri yukarıda yazılı alışveriş merkezlerinde tüketicilerin en doğal hakkı olan ibadet için yer ayrılmamış olmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Alışveriş Merkezlerinde Sağlık tedbirleri yeterli mi?

Yaptığımız araştırma neticesinde Alışveriş Merkezlerinde olası kazalara karşı alınan önlemlerin yanında, yaralanan veya rahatsızlanan tüketicilere anında müdahale edilebilmesi için bir revir veya sağlık kabini olup olmadığı araştırılmış, neticesinde; ATRIUM, AY MERKEZ, BAUHAUS-B.PAŞA, CAROUSEL, CARREFOUR-B.PAŞA, GALLERIA, METRO GROUP AG ve METROCITY Alışveriş Merkezlerinde olmadığı tespit edilmiştir. Bazı alışveriş merkezlerinde ambulans anlaşması bazılarında ise kurum doktorları ile bu açığın kapatılmak istenildiği, bazı alışveriş merkezlerinde ise yakında bulunan hastanelerden dolayı böyle bir uygulamaya ihtiyaç duyulmadığı belirtilmektedir.

Anneler bakım odası istiyor.

Alışveriş Merkezlerinde ebeveynler tarafından merak edilen başka bir husus ise; bebek bakım odalarının bulunup bulunmadığıdır. Yaptığımız araştırmada; ATRIUM, AY MERKEZ, B.PAŞA BAUHAUS, KOZYATAĞI BAUHAUS ve PRAKTIKER-İST. Alışveriş Merkezlerinde anneler için bebek bakım bölümlerinin ayrılmadığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak;

Onbinlerce tüketicinin özellikle bu günlerde tercih ettiği büyük alışveriş merkezleri ile ilgili hazırlamış olduğumuz bilgilendirme raporunun, bu alışveriş merkezleri arasında tercih kullanacak tüketiciler için yön gösterici olacağını düşünmekteyiz. Hangi gerekçe ile olursa olsun tüketicilerin talep ve istekleri doğrultusunda yapılması istenen bu bölümlerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerekmektedir.

Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER, belli tarih aralıklarında bu raporu güncelleyerek kamuoyu ile paylaşacaktır.

 

Ömer KESER                                     Av. Faruk HANÇER              Gülten ALTINTAŞ

Genel Başkan                                  Hukuk Kom. Başkanı                      Genel Sekreter

(0538.275.12.75)                        (0538.275.12.75)                        (0538.275.12.75)

 


ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ ÇİZELGESİ

Sıra
 No

AVM / SORULAR

Araçlar için;
otopark var mıdır,
ücret alınmakta mıdır?

Hangi saatler için
ne kadar

Engelliler
 için WC bulunmakta mıdır?

İbadet için
yer
bulunmakta mıdır?

Sağlık kabini, revir veya sağlık ekibi bulunmakta mıdır?

Anneler için
 bebek emzirme
ve bakım için
ayrı yer
 bulunmakta mıdır?

1

AKMERKEZ

Var-Ücretli

5 -YTL

Var

Yok

Var -Revir

Var

2

ATRIUM

Var - 1 saat ücretsiz

1 saatten sonra ücretli

Var

Yok

Yok

Yok

3

AY MERKEZ

Var - Ücretsiz

-

Yok

Var

Yok

Yok

4

BAUHAUS-B.PAŞA

Var-Ücretsiz

-

Var

Yok

Yok

Yok

5

BAUHAUS-K.YATAĞI

Var-Ücretsiz

-

Var

Yok

Var

Yok

6

CAPITOL

Var - 2 saat ücretsiz

2 saatten sonra ücretli

Var

Yok

Var

Var

7

CAROUSEL

Var- Ücretli

Alışveriş yapılması şartıyla ücretsiz.

Var

Yok

Yok

Var

8

CARREFOUR-B.PAŞA

Var-Ücretsiz

-

Var

Yok

Yok

Var

9

CARREFOUR-M.TEPE

Var-Ücretsiz

-

Var

Yok

Var

Var

10

CEVAHİR

Var

5- YTL / Saat sınırı yok

Var

Var

Var - Revir

Var

11

FLYINN

Var - Ücretsiz

-

Var

Var

Var - Revir

Var

12

GALLERIA

Var-Ücretsiz

-

Var

Var

Yok

Var

13

İSTİNYEPARK

Var - Ücretsiz

-

Var

Var

Var - Revir

Var

14

KALECENTER

Var - Ücretsiz

-

Var

Var

Var - Revir

Var

15

IKEA –B.PAŞA

Var – Ücretsi

-

Var

Yok

Var - Revir

Var

16

KANYON

Var - Ücretli

1 saat ücretsiz

Var

Yok

Var - Ambulans Hizmeti

Var

17

MAXİ-MARKET

Var-Ücretsiz

-

Var

Var

Var -İşyeri Hekimi

Var

18

METRO GROUP AG

Var - Ücretsiz

-

Var

Var

Yok

Var

19

METROCITY

Var - 1 saat ücretsiz

1 saatten sonra ücretli

Var

Var

Yok

Var

20

OLIVIUM

Var - 1 saat ücretsiz

1 saatten sonra ücretli

Var

Var

Var 

Var

21

PRAKTIKER-İST.

Var-Ücretsiz

-

Yok

Yok

Var - Revir

Yok

22

PROFİLO AVM

Var - Ücretsiz

-

Var

Var

Var - Revir

Var

23

TEPENAUTILUS

Var - Ücretsiz

-

Var

Var

Var - Revir

Var