>Anasayfa -> BASIN ODASI> Tüketici Kanunu - TÜ-MER TEMSİLCİLİKLERİ
Şikayetinize uygun dilekçe örneği için e-dilekçe Projesini tıklayınız. Tüketici Mahkemelerine hitaben hazırlanan dilekçe örneklerini bilgisayarlarına indirebilirsiniz. TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ İÇİN TIKLAYIN.
TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİ İÇİN TIKLAYIN.
Sizden gelen şikayetlerden her hafta birini seçip sitemizde yayınlıyoruz. Haftanın şikayetini görmek için tıklayınız.
15 Mart Dünya Tüketiciler Günü

Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER Genel Başkanı Ömer KESER'in 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü nedeniyle bir dergide yayımlanan yazısını kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Her yıl 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü olarak kutlanıyor. Gün tüketicilerin günü. Zira tüketim 365 gün, 24 saat aralıksız devam ediyor. Böylesi nefes almaksızın sürmekte olan bir konuyu yılın bir günü ile sınırlamak oldukça güç. Mamafih günümüz siyaset ve bürokrasisi bunu başarabiliyor. Geçmiş bir yılı genel olarak değerlendirmeye çalıştığımızda ise, ortaya gönüllülerin başka bir ifade ile sivil toplum örgütlerinin yani tüketici derneklerinin çalışmaları ile bir noktaya getirilmiş olan Türkiye tüketici hareketi ön plana çıkıyor. Halbuki tüketici hakları genel anlamda tüm vatandaşlarımızı kapsıyor. Bunun içinde sanayiciler, siyasiler, bürokratlar başta olmak üzere saymakla bitiremeyeceğimiz kadar bir çok halk kitleleri var.

Hal böyle iken şu soruyu sormanın tam zamanı. Tüketiciler haklarının farkında mı? Bu soruya net olarak cevap verebilmek için Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER’in 2004 yılında başlatmış olduğu ve yaklaşık 10 bin tüketicinin müracaat ederek yardım talep ettiği “E-Tüketici Projesi” 2006 Yılı Genel Değerlendirme Sonuçları’na bakmak bir kanaat edinmek açısından yeterli olacaktır.

Söz konusu değerlendirmede, “Tüketicilerin bir mal veya hizmeti satın almadan önce gerekli piyasa araştırması yapmadıkları, okumadan sözleşme imzaladıkları, ürün etiketine dikkat etmedikleri, fatura veya fiş gibi alışverişlerini ispatlar mahiyetteki belgeleri almadıkları veya muhafaza etmedikleri, garanti belgesi, kullanma kılavuzu olmayan ürünleri tercih ettikleri ve tüketici haklarını yeteri kadar bilmedikleri için çeşitli mağduriyetler yaşadıkları ve yaşanan bu mağduriyetler karşında yeterli delil (belge) sahibi olmadıkları için haklılıklarını ispatlayamadıkları” tespit edilmiştir.

Yine “firmaların satış esnasında fatura veya fiş vermedikleri, garanti belgesi ve kullanma kılavuzu olmayan ürünleri sattıkları, etiket veya tarife bulundurmadıkları, arızalanan ürünler için servis fişi veya tutanağı düzenlemedikleri, tüketicinin cayma hakkını kullandırmadıkları, hakkını aramak talebiyle müracaatta bulunan tüketicilere yeterli bilgiye sahip olmadıkları için yardımcı olamadıkları” yapılan tespitler arasında yer almaktadır.

Günümüzde tüketici hakları alanında yaşanan mağduriyetlerin kaynağını bilinçsizliğe ve bilgisizliğe bağlamak mümkün. Başka bir deyişle yeterli eğitimin olmayışı. O halde “bugünün küçük, yarının büyük tüketicileri hakları konusunda yeteri kadar eğitiliyor mu?” sorusunu da sormak lazım gelir. Üzülerek belirtmeliyiz ki, ilk ve orta eğitim öğretim hayatı boyunca genç bir tüketicimizin tüketici haklarına dair öğrendikleri 3 sayfa yazı, 4 kare fotoğraftan öteye gitmiyor. 11 yıllık eğitim – öğretim hayatı boyunca liseden mezun olmayı başarmış bir gencin teorik veya pratiğe dair hiçbir birikimi yok demek abartılı olmayacaktır. Eğer tüketici hakları konusunda yurt genelinde gerçek bir bilinçlenme bekliyorsak ilk okuldan itibaren tüketicinin uygulamalı eğitimine önem vermemiz gerekir. En azından bu tren kaçmış değil.

İlçe belediyesinin Sosyal İşler Müdürlüğü’nde çalışan kadim bir dostumun fakir ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerinde yapmış olduğu araştırma neticesinde vardığı sonuç bizleri adeta ürkütüyor. Bir sohbet esnasında maddi durumu çok kötü olan en ihtiyaçlı ailelerin dahi evinde bir veya iki televizyonun mutlaka bulunduğunu televizyonu olmayan aileye rastlamadıklarını belirtmişti. Kurtlar Vadisi yayınlanmalı – yayınlanmamalı tartışması sürerken bir eğitim ve iletişim aracı olması gereken televizyonun aile ve toplum için ne denli önemli olduğunu söylemeye ne hacet. Klasik ama, reyting kaygısı ile çırpınan televizyon kanalları kanunen zorunlu olmasına karşın tüketicilerin hak ve sorumluluklarını içeren kaç programa imza atmaktadır? Birkaç yayın organı hariç yapılan programların yayın saati ve günü itibariyle ele alındığında yeterli olup olmadığı, mevcutların ise toplum üzerinde ne kadar etkili olduğu ayrı bir araştırma konusu olsa gerek.

Reklam, 21. yüzyılda bir ürünün veya hizmetin tüketici ile buluşması için neredeyse olmazsa olmaz. Bugün dünyaca ünlü markalar bütçelerinin büyük bir bölümünü reklam giderleri için harcamaktan çekinmiyor. Fakat günümüzde reklamların özellikle çocuk tüketicileri hedef aldığını söylemek mümkün. Reklam elbette olmalı. Buna kimsenin söyleyeceği söz olmasa gerek. Ama söz konusu yapılan reklamlar gerçeği yansıtıyorsa. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu gerçekleştirdiği her toplantısında onlarca firmanın ürün veya hizmeti ile ilgili yapılan reklamlarına ya uyarı ya para yada yayından kaldırılması yönünde cezalar veriyor. Geçtiğimiz günlerde çok ünlü markalara art arda cezalar verildi. Firmalar söz konusu reklamlarını düzeltmek zorunda kaldılar. Neden mi? Tüketici Kanunu reklamında yanıltıcı ibareler içeren mal ve hizmetlerin “ayıplı” olduğu hükmünü getiriyor. Dolayısıyla reklamındaki gerçeği yansıtmayan ibarelere aldanarak alışveriş yapan binlerce hatta yüz binlerce tüketici ayıplı bir mal veya hizmet satın almış. Bunun peşine kim düşecek?

İnternet kullanımın hızla arttığı günümüzde bilgiye ulaşmak daha pratik bir hal aldı. Kontrolsüz kullanıldığında tehlikeli bir canavar haline gelebilen internet dünyasında tüketici hakları bakımından yeterli çalışmaların yapılıp yapılmadığının sorgulanması gerekiyor. Bir internet kullanıcısı tüketicinin haklarını aramak için herhangi bir arama motoruna “tüketici” yazdığını varsaydığımızda karşılaştığı sonuçlar itibariyle çokça tatmin olacağını söylemek pek mümkün değildir. Günümüzde sözde tüketici haklarını savunma adına sadece tüketicilerin şikayetini yayınlama üzerine kurulmuş birkaç internet sitesi mevcut. Mağdur tüketici hakkının savunacağı veya kesin sonuç alacağı düşüncesi ile bu sitelere yöneliyor. Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili yönetmelikler doğrultusunda müracaat ettiği takdirde bir çok hak ve yükümlülüğe sahip tüketici söz konusu sitelerde şikayetinin yayınlandığında çözüme kavuşabileceğini sanıyor, fakat yanılıyor. Müşteri hizmetlerinin klasik cevapları ile tüketici şikayetlerinin geçiştirildiği bu siteler müracaat sayıları ile övüne dursun tüketici haklarına vermiş oldukları zararın ise telafisi yok gibi.

Bugün tüketici hakları ile ilgili hakkını aramak isteyen tüketicilerin, müracaat ettikleri Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’nin ücretsiz hizmet verdiğini (vergi ve harçtan muaf) ve basit yargılama usulü ile hızlı bir şekilde sonuca ulaşabildiğini övünerek söylemekteyiz. Fakat artan iş yükü başta Tüketici Mahkemeleri olmak üzere bu tür kurumları adeta işlemez hale getirdi. Örneğin yaz aylarının başında buzdolabı bozulan bir tüketici hakkını aramak için müracaat ettiği Tüketici Mahkemesi ilk duruşma tarihini kış aylarında verebiliyor. Bu tür gecikmeler tüketicilerin mücadele azmini kırdığı gibi yargıya olan güvenini de zedeliyor. Elbette çözüm olarak önerimiz var. Başta tüketici hakları ile ilgili müracaat edilen mahkemelerin sayıları ivedilikle arttırılmalıdır. 2007 yılı itibariyle mağduriyetinin giderilmesi için Kaymakamlıklarda bulunan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri’ne müracaat eden bir tüketicinin 792 YTL altında kalan şikayeti olumlu değerlendirilir ise heyet tarafından alınan karar mahkeme kararı hükmünde olduğu için icra kabiliyeti oluyor. Fakat illerde kurulmuş olan İl Hakem Heyetleri kararlarının icra kabiliyeti olmayışı Tüketici Mahkemelerinde ki iş yükünü adeta körüklüyor. Önerimiz İl Hakem Heyetleri kararlarının belli bir meblağa kadar icra kabiliyetinin olmasıdır. Bu sayede Tüketici Mahkemelerinin iş yükü azalacak ve tüketici hakkını arama noktasında daha azimli olacak.

Fiş toplanacak toplanmayacak tartışmaları içersinde 2007 yılına girdiğimiz bu günlerde hakkını aramak isteyen tüketicilerden ilk olarak talep edilen belgenin fatura veya fiş olduğunu hatırlatmakta fayda var. Örneğin satın aldığı bir gıdadan dolayı zehirlenen bir tüketici maddi ve manevi zararını tazmin ettirebilmesi veya kısaca hakkını arayabilmesi için o ürünü veya hizmeti nereden, ne zaman ve ne kadara satın aldığını ispatlamak ile mükelleftir. Dolayısıyla hiç fiş fatura tartışmasına girmeden noktalamanın tüketici adına büyük faydası var. Tüketiciler haklarını arayabilmeleri için satın aldıkları mal veya hizmetlerin satış fişi veya faturasını mutlaka istemeli ve muhafaza etmelidir.

Geçtiğimiz yıllarda sıkça yaşanan ve sürekli tartışılmasında fayda mülahaza ettiğimiz diğer bir konu ise gıda güvenliliği. Tüm dünyanın üzerinde yoğunlaştığı Transgenik Ürünler (Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar) ülkemiz tüketicisinin başını da ağrıtacağa benziyor. Daha düne kadar yurt dışına ihraç edilemeyen sebze ve meyvelerin ülkemiz tüketicisine yedirilip yedirilmediği konuşulur iken fiyatların anormal bir şekilde düştüğüne şahit olduk. Üzerinde tarım ilaçları kalıntısı taşıyan ürünlerin ülkemiz tüketicisine yedirilip yedirilmediği halen bilinmiyor. En lüks mağazada dahi kullanım tarihi geçmiş, imal yeri belli olmayan yada kötü taklit edilmiş ürünlere halen rastlamak mümkün. Bir bulaşık makinesinden veya bir televizyondan bahsetmiyoruz. Söz konusu insan hayatı ile direk ilgili olan gıda konusu. Merdiven altı olarak da tabir edilen ruhsatsız izinsiz imalathaneler halen azımsanmayacak kadar fazla. Tüketicinin ise dikkat eksikliği sağlığına veya canına mal olabiliyor. Acaba nüfusu en kalabalık olan ilimiz İstanbul’un gıda denetimlerini yapmakla görevli kaç elemanı bulunuyor? Maatteessüf bu sorunun cevabı iştahınızı kaçırabilir.

Küresel Isınma Raporu ve beraberindeki komplo teorileri tartışıla dursun eksiden çok sık bahsettiğimiz her nedense günümüzde sıkça dillendirilmeyen tasarruf tedbirleri tüketicilerin gündemine alması gereken elzem konuların başında. Teknoloji çağını yaşadığımız 21. yüzyılda alternatif enerji modelleri arayışı devam ederken tasarruf ve israf kavramlarının tekrar hayatımızın içine girmesi gerekiyor. Toprağın, havanın ve suyun insanlar eliyle kirletildiği yeryüzünde tüketimden bahsetmek ise komik kalıyor.

Hakların ve sorumlulukların bilindiği bir ülke ve dünya özlemi içindeyiz. Belki bir 15 Mart Dünya Tüketiciler Gününü daha sloganlar ile geliştirilecek. Geriye dönüp baktığınızda gönüllülük esası ile çalışan Sivil Tüketici Derneklerinin gayretleri nispetinde birkaç basamak daha yol alınabildiğine şahit olacağız. Hakkını arayan ve takipçisi olan bir yurttaş olmanız temennisiyle.

Ömer KESER
Genel Başkan

Bu haber 5.235 kez okundu...19/12/2008 - Tüketici Örgütleri Federasyonu Kuruldu
02/12/2008 - ADSL için telefon mecburiyetine son
13/11/2008 - Tüketici Örgütlerinden doğalgaz zam’ ına dava
10/11/2008 - TÜ-MER Sağlıkla oynayan katildir
07/11/2008 - modern tefecilerden kontör kredisi!
04/11/2008 - tüketici örgütlerinden ortak açıklama
01/11/2008 - Sabit ücrete karşı yasal düzenleme şart
21/10/2008 - Cipslere sağlığa zararlı ibaresi yazılmadır
16/10/2008 - TELSİM’in “borcum bitsin”i bir aldatmaca mı?
04/10/2008 - Uluslararası panel sona erdi
23/09/2008 - Tüketiciler bilgilendirilmelidir
20/09/2008 - Komisyon çalışmalarını sürdüryor
17/09/2008 - Yavaş indirim yapan istasyondan alma
03/09/2008 - Van ve Nevşehir’de suç duyurusu
22/08/2008 - Milyonlarca çocuğu bekleyen tehlike
02/08/2008 - Paran Kadar Harca Kartın Esiri Olma
22/07/2008 - İzmir tüketicisinden suç duyurusu
07/07/2008 - Kot taşlama atölyelerine dair
07/07/2008 - Ortak Akıl Hareketi'ne TÜ-MER den Destek
30/05/2008 - Tüketiciye aba altından sopa
28/05/2008 - AB Projesi Değerlendirme Toplantısı yapıldı
28/04/2008 - Geçmiş kart aidatına da iade kararı
15/04/2008 - Vurguncuyu ihbar et!
11/04/2008 - vurgunculara fırsat vermeyelim
08/04/2008 - tüketici kanunu değişikliğine sahip çıkalım
05/04/2008 - Genel Başkan, ATV'nin konuğu oldu
03/04/2008 - Reklam Kurulu'ndan Pepsi'ye Ceza
19/03/2008 - TÜ-MER'in AVM Raporu Ses getirdi
15/03/2008 - tüketici kanunu değişiyor
13/03/2008 - Telekom’un peşini bırakmıyoruz
12/03/2008 - ucuz etin yahnisi yavan olur
11/03/2008 - jest değil hak istiyoruz
05/03/2008 - bilgisayar alırken mağdur olmayın
22/02/2008 - bankalar neden çok kâr ediyor?
19/02/2008 - GSM firmaları müşterilerine "ayıp" ediyor
17/02/2008 - TÜ-MER uyardı, Pepsi Özür diledi
16/02/2008 - TÜ-MER’den Danimarka tüketicisine çağrı
13/02/2008 - TÜ-MER: BUNUN ADI AYIRIMCILIK
11/02/2008 - internet -ATM dolandırıcılığına karşı dikkat
09/02/2008 - internette alışveriş yaparken mağdur olmayın!
05/02/2008 - Türk insanı kobay olarak kullanılamaz
04/02/2008 - Projeye start verildi
31/01/2008 - Av. Hüsnü TUNAnın yanındayız
30/01/2008 - banka kartı kullanıcısı tüketiciler Dikkat!
29/01/2008 - Telekom; Hakem Heyetlerini tanımıyor mu?
18/01/2008 - Turkcell'den Mektup Var
17/01/2008 - Elektronik sigaralar iade edilebilir.
12/01/2008 - Cepteki reklamlar "yeter" dedirtti
15/12/2007 - alışveriş merkezleri raporu açıklandı
06/12/2007 - Telekom, tüketici hakkının farkına vardı
06/12/2007 - Kredi kartın mı var, derdin var!
04/12/2007 - TÜ-MER: Bankanın bahanesi kalmadı
30/11/2007 - TÜ-MER Yeni yerine taşındı.
28/11/2007 - bankalar birliğinden antidemokratik heyet
14/11/2007 - Alışveriş merkezleri mercek altında
10/11/2007 - Telekom, grevi tüketiciye fatura edemez
25/10/2007 - İndirimli satışlara yeni düzenleme
18/10/2007 - tüketici haklarının takipçisiyiz
11/10/2007 - İstanbul'daki su zammına TÜ-MER'den tepki
10/10/2007 - Çalınan çantadan mağaza sorumlu
03/10/2007 - Tüketicinin tazminat zaferi
26/09/2007 - Kampanya izdihamına TÜMER tepkisi
19/09/2007 - Haksız kira artışının faturası vatandaşa
12/09/2007 - Tüketiciye eziyet çektirmeyin
04/09/2007 - Şarbona karşı; bilinçli tüketici
18/08/2007 - Çin malı oyuncaklar toplatılıyor
10/08/2007 - Şap hastalığına karşı dikkat
06/08/2007 - Bakanlık ruhsatlı suların listesini açıkladı
06/08/2007 - Şirket, arızalı otoyu geri almak zorunda
01/08/2007 - su denetimleri arttırılsın
29/07/2007 - standart dışı satanlar teşhir edilsin
03/07/2007 - Susuzluk felaket olmasın
03/07/2007 - klima tüketiciyi terletiyor
26/06/2007 - Tüketiciler seçim beyannamelerini inceliyor
13/06/2007 - Ayıplı çıkan mala kredi veren banka sorumlu
11/06/2007 - TÜ-MER: Türk Telekom tehditkar
07/06/2007 - K.D.V. İndirimi Gizli Zam Olmasın !
06/06/2007 - ADSL'de tüketiciyi yanıltma iddiası
02/06/2007 - Tüketiciler siyasi partileri uyarıyor
01/06/2007 - Kapıdan satıcılar nasıl dolandırıyor?
23/05/2007 - Tüketici Örgütlerinin Ortak Basın Açıklaması
18/05/2007 - Kredi kartında tüketici zaferi
27/04/2007 - Ekranlardaki çirkinliğin dozu artıyor
25/04/2007 - Vatandaşa yarışma oyunu
18/04/2007 - Kantinlerde kola ve cips satışına kısıtlama
13/04/2007 - TÜ-MER'e teşekkür plaketi
13/04/2007 - Kart aidatında Genel Müdürlük engeli
29/03/2007 - Sanal Banka Mağdurlarına Müjde
19/03/2007 - TÜ-MER’den yurt genelinde 10 temsilcilik
18/03/2007 - Hamburger, Kola Girmesin Okula!
15/03/2007 - 15 Mart Dünya Tüketiciler Günü
14/03/2007 - TÜ-MER Ailesi Bir Arada
02/03/2007 - Okul Kantinleri için sefer tası hareketi
20/02/2007 - Beyaz eşya alırken dikkat etmeniz gereken 10
09/02/2007 - bankaların kart bedeline tarihi bir karar
28/01/2007 - tüketici hakkını arıyor
25/01/2007 - bankalar promosyon bedellerini tahsil ediyor
24/01/2007 - her an kapınızı çalabilir
23/01/2007 - otobüslerde cep telefonu karmaşası
15/01/2007 - TV NET'te Tüketici Saati devam ediyor
12/01/2007 - Mağazalar istediği gibi indiremeyecek
28/12/2006 - Kapıdan satışların yerine cep şikâtyeleri
22/12/2006 - Tüketici kazandı, Telekom kaybetti!
20/12/2006 - Kurbanlık hayvan alırken dikkat!
09/12/2006 - Tüketicinin talebi önemlidir
05/12/2006 - İnternette Smile ADSL kaosu
05/12/2006 - Hatalı BMW'yi değiştirmenin adı 'jest' oldu
30/11/2006 - Kartzedenin zaferi
27/11/2006 - Gazlı içecekler sağlığa zararlı mı?
21/11/2006 - Tüketiciler mahkemeye gidecek
21/11/2006 - Dikkat! Yarışma değil, para tuzağı
21/11/2006 - Sözde yarışma programları kaldırılsın
01/11/2006 - Reklamı yanıltıcı olan ürünler Ayıplıdır
19/10/2006 - Tüketici Saati ATR Televizyonunda
18/10/2006 - Fransa'yı "Boykota Devam" çağrısı
29/09/2006 - McDonald's ve Burger King'e dava
29/09/2006 - Türkçe kılavuzu olmayan firmaya ceza
31/08/2006 - TÜ-MER, ATR Televizyonun konuğu oldu
28/08/2006 - Elektrik kesen şirket, tazminat ödeyecek
14/08/2006 - ATM’lerdeki gizli komisyona dikkat
08/08/2006 - Klonlu telefon, ayıplı maldır.
31/07/2006 - ORTADOĞU’DAKİ SORUN İSRAİL SORUNUDUR
17/07/2006 - TÜ-MER'in ısrarlı takibi sonuç verdi
17/07/2006 - Tatilci, otellerden dertli
07/07/2006 - Döviz Gider Zammı Kalır
05/07/2006 - tüketicinin sabrı taşıyor
17/06/2006 - Kredi kartında faiz artışının sırrı
07/06/2006 - Bakan hakkında suç duyurusu
30/05/2006 - Acı itiraf: zehirli ürün yediriyorlar
21/05/2006 - Huzurumuz ile oynamaya kimsenin hakkı yoktur
04/05/2006 - Zehirli varilleriniz sizin olsun!
03/05/2006 - ‘Fatura Ödeme Merkezi’ halkı dolandırdı
12/04/2006 - Kartta Ali Cengiz oyunu
09/04/2006 - TÜ-MER Kongresi Sonuçlandı
15/03/2006 - Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı
14/03/2006 - Sonsayfa.com'dan Tüketici Köşesi
06/03/2006 - Kartzedelere uyarı: 60 günü beklemeyin
02/03/2006 - İhtarnameler TÜ-MER’den
01/03/2006 - Kredi Kartları Yasası Yürürlükte
26/02/2006 - Okul ve Camilere baz istasyonu kurma yasağı
24/02/2006 - Kredi Kartları Yasası Çözüm olacak mı?
22/02/2006 - Kredi Kartları Vebalinin Altında Kalmayın
22/02/2006 - Reklam Kurulu'ndan Efes'e Ceza
20/02/2006 - Kredi kartları can almaya devam ediyor
14/02/2006 - Sevgililer Günü ÖZEL
05/02/2006 - Türkiye tüketicisi harekete geçiyor
02/02/2006 - TÜ-MER Boykota hazırlanıyor.
29/01/2006 - 4 bin şikâyet 200 bin ziyaretçi
29/01/2006 - İGDAŞ yakılmayan gazın ücretini tahsil ediyor
28/01/2006 - Tüketici Web-Tv çekimleri yapıldı.
23/01/2006 - OGS ve KGS'li araçların geçmesi çözüm olur mu
21/01/2006 - Sayın Pektaş Kamuoyunu yanıltmaktadır
11/01/2006 - Sivil toplumun baskısı sonuç getirdi
10/01/2006 - Tepki alan fatura ödeme merkezleri, çığ gibi
07/01/2006 - Gişeler kalkacak, trafik akacak
02/01/2006 - AB kriterlerine dolandırıcılar da uydu!
25/12/2005 - “tüketici web-tv” yayına başladı.
09/12/2005 - Cep-kriz masası kuruldu
04/12/2005 - Kayıtdışı Telefonlar, kayıt altına
04/12/2005 - TÜ-MER iç eğitim çalışmalarına başladı
30/11/2005 - Gıda Standardı tartışmaları devam ediyor
29/11/2005 - Kredi kartları yasası mecliste.
21/11/2005 - ST֒nün başkana tanıdığı krallık
16/11/2005 - Bilgilenmek evrensel tüketici hakkıdır
15/11/2005 - İTO'dan anlamlı toplantı
06/11/2005 - Belediye otobüsünde telefon kavgası boşuna
21/10/2005 - Ramazan'da tüketici hakları konuşuldu
09/10/2005 - TÜ-MER'e Teşekkür Plaketi
28/09/2005 - Krizin adı: Kredi Kartları
04/09/2005 - Bankalardan kefile gizli tuzak
17/08/2005 - Yargıtay kararları olumlu
16/08/2005 - Alışveriş merkezine tazminat cezası
07/08/2005 - Mağdur Tüketici Yalnız Değil
01/08/2005 - Tüketiyoruz Ama Bilinçsiz
31/07/2005 - Mağdur tüketiciye broşürle çağrı
24/07/2005 - Soyulan aracın zararını otoparkçı ödeyecek
19/07/2005 - Alo Şikayet Hattı
05/07/2005 - Haber1'den dev adım!
03/07/2005 - Tatil yerini beğenmeyen vazgeçebilecek
01/07/2005 - Sonsayfa.com'dan TÜ-MER'e Büyük Destek
29/06/2005 - TÜ-MER ses getirdi
26/06/2005 - Asgari Ödeme Tuzağı!
22/06/2005 - Çocuklara kumar tuzağı!..
19/06/2005 - TÜ-MER İnternette lider
19/06/2005 - Tüketiciden online şikayet dönemi
15/06/2005 - Reklamlar çocukları nasıl etkiliyor?
08/06/2005 - Bize sinek vız gelir
31/05/2005 - Veliler bağışa zorlanmayacak
29/05/2005 - Bankalar tüketiciyi soyuyor!..
23/05/2005 - Festivalde TÜ-MER Standına Büyük İlgi
23/05/2005 - Pompalı soygun
18/05/2005 - TRT' de tüketici hakları konuşuldu
15/05/2005 - Tatiliniz zehir olmasın
09/05/2005 - Fatura kuyruğuna korsan çözüm
20/04/2005 - TÜ-MER Yeni Stratejiler Belirliyor
10/04/2005 - 1 YTL’lik cep vergisine tepki.
01/04/2005 - TÜ-MER Anadoluya Seslendi
22/03/2005 - TÜ-MER’e “Tüketici Oscarı”
16/03/2005 - Dünya Tüketiciler Günü Kutlandı.
07/03/2005 - TÜ-MER 1 Yaşında.
22/02/2005 - TÜ-MER'i 6 Mart heyecanı sardı...
16/01/2005 - e-tüketici ve e-dilekçe rekora koşuyor.
04/01/2005 - Bilgilen Kampanyasının Tanıtımı Yapıldı
02/01/2005 - Hak Aramayan Kimse Kalmayacak
07/12/2004 - İletişimde Tehlike Çanları Çalıyor
26/11/2004 - Tüketicilerin Donkişot'ları Akistanbul'da
12/11/2004 - Etiketsiz Firmadan Alışveriş Yapmayın
05/11/2004 - TÜ-MER, Kanal 6 İftar Saati'inin Konuğu Oldu
02/11/2004 - Zorunlu Bağış Çileden Çıkartıyor
10/10/2004 - Marmara FM'de Tümer Rüzgarı Esti
27/09/2004 - Tüketici Mahkemeleri Levent'de Hizmete Girdi
15/08/2004 - TÜ-MER Beyoğlu Savcılığı'nda İfade Verdi
01/08/2004 - Tüketici Hakları Merkezi Moral FM'deydi
09/07/2004 - Peugeot Mağdurları Buluştu
08/07/2004 - Telekom (zamlı) indirim yaptı.
07/07/2004 - E-Tüketici hayata geçti.
15/06/2004 - Sivil toplum istedi, mahkeme kuruldu…
20/05/2004 - Etiketinde “Transgenik ürün” yazılsın.
07/05/2004 - Geciken adalet, adalet değildir!
10/04/2004 - “muhtelif ilavenin” peşini bırakmıyoruz.
18/03/2004 - müstehcenlik meşrulaştırılıyor mu?
11/03/2004 - “bayrak ve afiş yarışına hayır…”
16/02/2004 - İGDAŞ’ın yetki verdiği firmalar, yetkilerini
09/02/2004 - Konutlar için garanti belgesi zorunluluğu
03/02/2004 - Ayıplı hizmetin bedeli iade edilsin.
30/01/2004 - Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER Kuruldu


Alışveriş Merkezleri Raporu'nu Tablo olarak görmek için tıklayınız...
(Not : Dosya indirme süresi bağlantı hızınıza göre değişiklik gösterebilir.)

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TASARISI TASLAĞI için Tıklayıntıklayınız...
Yıllık Kart Aidatı Online Dilekçe'si için tıklayınız...
Yıllık Kart Aidatı Emsal Kararı için tıklayınız. (1)
Yıllık Kart Aidatı Emsal Kararı için tıklayınız. (2)
Tüm videoları izlemek için tıklayınız...
TÜKETİCİ WEB-TV Pirinç Boykotu - NTV ve STV Ana Haber

Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/tumerorg/public_html/sag.php on line 179
Diğer tüm basın açıklamalarını görmek için tıklayınız...


TÜ-MER / TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ

E-Mail:tuketici@tuketicimerkezi.org
www.tumer.org
www.tuketicimerkezi.org

LÜTFEN DİKKAT: Basın Mensupları, derneğimizle irtibata geçmek için burayı tıklayınız.

TÜ-MER Ailesine Üye Olmak İster misiniz?
Tüketici Hakları Merkezi TÜ-MER'e üye olmak için buraya tıklayarak bilgisayarınıza indireceğiniz Word dosyasını bize ulaştırabilirsiniz. Ayryca derneğimizin tüzüğüne ulaşmak için burayı tıklayabilirsiniz.

Tüketicinin Sesi


Tatilde bari mağdur edilmeyelim.
Bayram Çiğdem www.haberkenti.com

 
 
   
 
TÜ-MER / TÜKETİCİ HAKLARI MERKEZİ
İstanbul Cad. Taşkınlar İş Merkezi No:3 Kat:5 Dörtyol Meydanı Esenler / İSTANBUL
TEL: (212) 611.10.00 - FAX: (212) 568.04.12       tuketici@tuketicimerkezi.org
 
eXTReMe Tracker